Privacyverklaring

Privacyverklaring De Academies B.V.
Laatst bijgewerkt: 1 april 2022

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

1. Over ons

Time-Lines.nl B.V.
KvK                                    17158562
Contactpersoon                   Jarno Visser
E-mailadres                        jarno@de-academies.nl
Telefoonnummer                 
030 - 800 7257

Functionaris Gegevensverwerking

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we:
 1. Voor- en Achternaam

 2. Geslacht (aanspreektitel)

 3. Adres, postcode, plaats en land

 4. Telefoonnummer

 5. E-mailadres

 6. Bedrijfsnaam en KvK-nummer (eenmanszaken en VOF)

 7. Klantnummer

 8. Referentienummer (van klanten)

 9. IP-adres


Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via mail, chat, omdat je een enquête hebt ingevuld of je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Je IP-adres verzamelen we wanneer je over onze website surft.  


3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Contact
Als je contact met ons wil of al contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld per e-mail of chat, dan verwerken we jouw contactgegevens om contact met je te hebben. Bovendien bewaren we de gegevens nog 7 jaar om jou service te kunnen bieden of contact te kunne hebben of gesprekken die al eerder gevoerd zijn. Dit is in zowel jouw als ons belang.

IP-adres
Je IP-adres verwerken we vanwege ons gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren. Deze verwerken we maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Enquête
Wanneer jij een enquête van ons invult, verwerken we alle gegevens die jij daar invult. Dit doen we voor ons gerechtvaardigd belang om te weten wat jouw mening is en jij geeft ons toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken door de enquête in te vullen.

Marketing
We gebruiken soms jouw naam, e-mailadres en IP-adres voor onze gerechtvaardigde marketingbelangen, om jou per e-mail of social media opnieuw te kunnen bereiken en je een meer persoonlijke boodschap te kunnen tonen of om simpelweg beter te begrijpen hoe je onze website en diensten gebruikt.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je geslacht, naam, adres, telefoonnummer, jouw referentie en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens zolang als je klant bent en tot 7 jaar daarna vanwege onze fiscale bewaarplicht.  

Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. We gebruiken geen gevoelige gegevens en we gebruiken niet meer gegevens dan nodig. We hebben deze gegevens ook al van jou ontvangen voor andere belangen en doeleinden, waardoor het niet ingrijpt op jouw privacy, maar wij jou hierdoor wel beter kunnen helpen.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming
We bekijken hoe jij onze website gebruikt en wat jouw interesses zijn. Op basis hiervan voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar het is wel een vorm van profiling. Dit heeft verder geen invloed op hoe we met jouw communiceren of hoe we overeenkomsten uitvoeren.


4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website

 • Hosting van ons CMR systeem

 • Algemene documentenopslag

 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

 • Marketingdiensten

 • Nieuwsbriefdiensten

 • Betaaldiensten


Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. We maken voornamelijk gebruik van diensten in de VS, die voldoen aan EU-US Privacy Shield en waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten en/of die gebruik maken van de EU model clauses of die anderszins passende waarborgen hebben getroffen. Van deze passende waarborgen kun je bij ons een kopie opvragen via het e-maildres bovenaan deze privacyverklaring.


5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via jarno @ de-academies.nl (zonder spaties).

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van de Facebook Like knop. Facebook kan persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je bent ingelogd. Lees daarover meer in de privacyverklaring van Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, de Facebook Pixel die we zolang bewaren als nodig is om diensten aan te kunnen bieden en Adword Remarketing Tag om je betere advertenties te kunnen tonen.  

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 2 jaar bewaard.


We gebruiken ook nog enkele andere diensten die een cookie plaatsen om te bekijken hoe je onze website gebruikt, die worden respectievelijk 3 maanden en zolang als je op onze nieuwsbrief staat ingeschreven bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.